Hiljaisen rukouksen polku

Julkaistu: 19 maaliskuun, 2020
Kirjoittaja: Jenni Sisto

Virsi 582

1. Jos maatamme ei rakenna Jumala, auttajamme,

niin työmme tyhjiin raukeaa, me turhaan harrastamme.

Se minkä ihmisvoima loi, ei koskaan täällä kestää voi,

jos tuki Herran puuttuu.

Ps. 127 pohjalta Julius Krohn

Pohdittavaa:

Millaisten erilaisten tukien varaan ihmiset yleensä elämäänsä rakentavat?

Mitä Herran tuki tarkoittaa omassa elämässäsi?

Virsi 582

2. Jos kaupunkia varjella

ei tahdo itse Luoja,

niin turhaan valvoo vartija,

on sillä heikko suoja.

Ei kestä vahvin hallitus,

jos puuttuu Herran siunaus,

kuin kuiva puu se kaatuu.

Pohdittavaa:

Oletko huomannut omassa elämässäsi ihmisen voimien rajallisuuden?

Mitä ajatuksia se sinussa herättää?

Virsi 582

3. On ilman Herraa huoneemme

hiekalle rakennettu,

se olkoon vaikka vuorelle

lujasti perustettu.

Kun ajan myrskyt riehuvat,

päällemme virrat kuohuvat,

ei jälkeä jää siitä.

Pohdittavaa:

Voiko ilman Herraa rakentaa kestäviä rakenteita?

Oletko yrittänyt?

Jos, niin miten onnistuit?

Virsi 582

4. Ja vaikka varhain nousemme

ja uurastamme yöhön,

ei pelkkä ahkeruutemme

tuo menestystä työhön.

Vaan työ jos tehdään uskossa

rukoillen voimaa Herralta,

ei puutu siunausta.

Pohdittavaa:

Mitä asiasisältöjä liität sanaan ”menestys”? Entä sanaan ”onni”?

Ovatko onni ja menestys sinulle yksi ja sama asia?

Virsi 582

8. Lähesty, Herra laupias,

kansaamme armossasi.

Suo meidän, Kaikkivaltias,

säilyä turvissasi.

Jos sinulta on siunaus,

ei estä meitä heikkous,

vaan työmme tehdä voimme.

Pohdittavaa:

Missä elämäsi todellinen turva on tällä hetkellä?

Onko sinun lupa olla heikko?

Psalmi 23

Herra on minun paimeneni,

ei minulta mitään puutu.


Hän vie minut vihreille niityille,

hän johtaa minut vetten ääreen,

siellä saan levätä.

Hän virvoittaa minun sieluni,

hän ohjaa minua oikeaa tietä

nimensä kunnian tähden.


Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,

en pelkäisi mitään pahaa,

sillä sinä olet minun kanssani.

Sinä suojelet minua kädelläsi,

johdatat paimensauvallasi.


Sinä katat minulle pöydän

vihollisteni silmien eteen.

Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,

ja minun maljani on ylitsevuotavainen.


Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut

kaikkina elämäni päivinä,

ja minä saan asua Herran huoneessa

päivieni loppuun asti.

Pohdittavaa: On eri asia osata edellä oleva psalmi ulkoa kuin tuntea se paimen, josta se kertoo. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?